Reklamasjon ID: 1218


Produktkategori: Telt?entry_id=97


Produktnavn: Top Camp


Merke: XXL


Artikkel-nummer: 1172458


Årsak: HE-004


Beskrivelse: Stenger knekt på andre oppsett


Plassering: Stenger


Varehus: XXL, avd. Lade