Reklamasjon ID: 1131


Produktkategori: Ryggsekk


Produktnavn: test


Merke: tesasd


Artikkel-nummer: 489465


Årsak: gdsafg


Beskrivelse: adsgsdga


Plassering: adsgdagd


Varehus: asdgadsg