Reklamasjon ID: 1210


Produktkategori: Telt?entry_id=89


Produktnavn: Seven seconds to the stars


Merke: Flying tent


Artikkel-nummer: 1170316


Årsak: VI-001


Beskrivelse: Den lange stangen spjæret første oppsett


Plassering: Stang/spjæring


Varehus: Lagunen