Reklamasjon ID: 1199


Produktkategori: Telt?entry_id=78


Produktnavn: Flying tent


Merke: Seven seconds to the stars


Artikkel-nummer: XXL ikke oppgitt


Årsak: XXL ikke oppgitt


Beskrivelse: XXL ikke oppgitt


Plassering: XXL ikke oppgitt


Varehus: Lagunen