Reklamasjon ID: 1197


Produktkategori: Telt?entry_id=76


Produktnavn: Galaxy 400


Merke: Easycamp


Artikkel-nummer: XXL ikke oppgitt


Årsak: XXL ikke oppgitt


Beskrivelse: XXL ikke oppgitt


Plassering: XXL ikke oppgitt


Varehus: Ski