Reklamasjon ID: 1183


Produktkategori: Telt?entry_id=62


Produktnavn: Galaxy 400


Merke: Coleman


Artikkel-nummer: 1186635


Årsak: HE-080


Beskrivelse: Vinduer "smeltet sammen" revnet, skitt og søl inni telt fra (setning ikke komplett?)


Plassering: Vinduer smeltet sammen, + skitt og søl


Varehus: Tromsø