Reklamasjon ID: 1149


Produktkategori: Telt?entry_id=27


Produktnavn: test


Merke: test


Artikkel-nummer: 1234


Årsak: test


Beskrivelse: test


Plassering: test


Varehus: test