Reklamasjon ID: 1146


Produktkategori: Telt?entry_id=24


Produktnavn: cc


Merke: cc


Artikkel-nummer: 0


Årsak: ss


Beskrivelse: sss


Plassering: 12345678


Varehus: naf