Reklamasjon ID: 1144


Produktkategori: Telt?entry_id=22


Produktnavn: test


Merke: test


Artikkel-nummer: 123


Årsak: test


Beskrivelse: test


Plassering: 12345678


Varehus: test