Reklamasjon ID: 1226


Produktkategori: Telt?entry_id=105


Produktnavn: Flying tent


Merke:


Artikkel-nummer: ikke oppgitt


Årsak: ikke oppgitt


Beskrivelse: ikke oppgitt


Plassering: ikke oppgitt


Varehus: XXL, avd. Lade