Reklamasjon ID: 103814


Produktkategori: Telt


Produktnavn: Flying tent


Merke: Flying tent


Artikkel-nummer: 1170316


Årsak: telt ødelagt


Beskrivelse: Telt har revnet i glidelåsen og i oppstrammingsfestene på sidene


Plassering: glidelås og fester


Varehus: Ski