Reklamasjon ID: 103811


Produktkategori: Sovepose


Produktnavn: Perform down bag -7


Merke: Mammut


Artikkel-nummer: 1180725


Årsak: Lite dun i ett parti i ryggen


Beskrivelse: Det er lite fyll dun fyll i ryggen, man kjenner det tydlig


Plassering: Rygg


Varehus: 307