Reklamasjon ID: 103805


Produktkategori: Sovepose


Produktnavn: Bishop Pass Women -9C Long


Merke: Mountain Hard Wear


Artikkel-nummer: 1188455


Årsak: Stoff revnet


Beskrivelse: Stoffet har revnet ved hetta, lekker dun


Plassering: Hetta


Varehus: Majorstua