Reklamasjon ID: 103761


Produktkategori: Sovepose


Produktnavn: Bishop Pass™ Men -9C Reg


Merke: MOUNTAIN HARDWEAR


Artikkel-nummer: 1188449


Årsak: Oppakningsgaranti


Beskrivelse: Noen av sømmene var ødelagte, og det lekker en del dun


Plassering: Ukjent


Varehus: Naf-huset