Reklamasjon ID: 103708


Produktkategori: Telt


Produktnavn: Galaxy 400


Merke: Easy Camper


Artikkel-nummer: 1186635


Årsak: Strikk har røket stengene


Beskrivelse: Strikk har røket stengen


Plassering:


Varehus: 313 Kristiansand