Reklamasjon ID: 103688


Produktkategori: Telt


Produktnavn: Galaxy 400


Merke: easy camp


Artikkel-nummer: 1186635


Årsak: Hull


Beskrivelse: Hull i stangkanalene pga. skarpe kanter på stenger.


Plassering: Stangkanalene


Varehus: Åsane