Reklamasjon ID: 103624


Produktkategori: Sovepose


Produktnavn: LAMINA™ W 0F/-18C Reg Left


Merke: Mountain Hard Wear


Artikkel-nummer: 1193992


Årsak: Ukjent


Beskrivelse: Ukjnet


Plassering: Ukjent


Varehus: Hovedlager Sverige