Reklamasjon ID: 103453


Produktkategori: Ryggsekk


Produktnavn: Hydra 14+2 L 21


Merke: White


Artikkel-nummer: 1172297


Årsak: Hjelmnett har knekt klips


Beskrivelse: Knekt klips på hjelmnett


Plassering: Hjelmnettet


Varehus: Hovedlager