Reklamasjon ID: 103407


Produktkategori: Telt


Produktnavn: Palmdale 400


Merke: easy camp


Artikkel-nummer: 1174667


Årsak: Sprukket teltstenger


Beskrivelse: Teltstengene har sprukket i to koblinger


Plassering: Stenger


Varehus: Kristiansand